Eeufees

Samuel het toe 'n klip gevat en dit regop gesit tussen Mispa en Sen. Hy het die plek Eben-Haeser genoem, “want,” het hy gesê, “tot nou toe het die Here ons gehelp.” - 1 Samuel 7:12 (Die Bybel 1983 Vertaling)

Oukerk 1oo jaar oud

Die eerste kerkgebou is op 1 Februarie 1918 ingewy om 15h00 en het bekendgestaan as die Noodkerk.  Die gebou is ontwerp deur die Argitek W Kool van Nederland. Op die 13de Junie 1917 word die hoeksteen gelê.  24 jaar later word die gebou vervang met die nuwe kerkgebou wat G Geers ontwerp is en tot vandag dien as Kerkgebou.  Die oukerk word jare later in 1962 omskep in 'n Kerksaal en die pragtige gebou word oorgetrek met siersteen en die katedraalagtige houtvensters en nisse word vervang met vierkantige staalrame. (Inligting uit die Eeufeesbundel "As die vlaktes verlate raak")

Eeufeesbundel Beskikbaar

AS DIE VLAKTES VERLATE RAAK -  Is die titel van ons Eeufeesbundel wat in 2016 bekendgestel is.  Dit is 'n kontrei-geskiedenis van die Hendrina gebied en gemeenskap sedert 1862, toe die pioniers in die gebied gevestig het.  Alhoewel die bundel deur die NG Gemeente Hendrina uitgegee is, gaan die inhoud van die bundel oor meer as net 'n gemeente se geskiedenis, maar dit sluit ook die skool, dorp, ander gemeentes en mense se geskiedenis in.  Die boek is 'n leesfees van 400 bladsye met foto's, 'n groot Kers- of verjaardag geskenk en is beskikbaar by ons Kerkkantoor of by Alta Roux teen R250.00* per kopie (*afleweringskoste uitgesluit).