Nuus

16 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy uniek verwekte Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 17 God het immers nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom verlos kan word. - Johannes 3:16-17 (Bybel Direktevertaling 2016)

NUUSFLITSE

Erediens en kerkkantoor tye!

Die eredienstye het vanaf 14 Oktober 2018 geskuif na 09h00. Dus 'n halfuur vroeër as in die verlede.

Die kerkkantoor sal voortaan oopwees Maandag & Dinsdag, Donderdag & Vrydag 08h00 - 12h00 & 14h00 - 16h00.

Volg ons op Facebook

Ons plaas gereeld program inligting en foto's op Facebook.  Volg die skakel. 

Aankondigings vir die week

*indien jy graag die Aankondigings weekliks per epos wil ontvang, stuur asb. jou eposadres vir die kantoor

Verjaarsdae

September
14/09 Anton Pelser (snr)
15/09 Anna Bosman
19/09 Meisie Oosthuizen
19/09 Adriaan Taljard
22/09 Margarette van Niekerk
25/09 Cois de Jager
30/09 E.P. Steyn

Oktober
03/10 Gretchen van der Merwe
03/10 Frik von Wielligh
07/10 Christie Potgieter
07/10 Ben van der Merwe
10/10 Ina Eksteen
10/10 Jan van Huyssteen
13/10 Chris Eksteen
17/10 Pieter Wessels
23/10 Minnie Cloete
25/10 Anel Grove

November
02/11 Erna van Huyssteen
03/11 Elsabe Grobler
03/11 Mick Lamprecht
10/11 Anton van Niekerk
11/11 Willem Michau
11/11 Rina Nagel
13/11 Dirkie van Niekerk
15/11 Laurie de Jager
15/11 Johan Nieman
15/11 Maryke Scheepers
17/11 Sone van Staden
18/11 Danielle van Woudenberg
21/11 Anrico Coetzee
24/11 Reynier van Tonder
26/11 Reinard van Tonder
28/11 Rikus Taljard

Desember
01/12 Chris Hattingh
01/12 Heiletje Nieman
02/12 Dr. Jacob de Clercq
03/12 Blackie Swart
03/12 Zander Taljard
05/12 Michelle Haines
06/12 Ria Davel
10/12 Johan van der Walt
13/12 Rika de Lange
14/12 Liam Steyn
15/12 Dr. Zach Smit
18/12 Rina Knoetze
20/12 Tjaart van der Walt
22/12 Sakkie Kotze
24/12 Elize Jacobs

Belangrike Datums

15/09 Doopsondag