ALMAL WELKOM!

"Ek gee julle 'n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” Johannes 13:34-35 (Die Bybel 1983 Vertaling)

Eredienstye

Sondae

09h00

Kinderkerk elke Sondag tydens die skoolkwartaal om 09h00
Kinderkerk sal weer Sondag 23 Januarie afskop. 

Kleingroepe

Bybelstudies:
Woensdag om 09h30 by die Pastorie - 41 Scheepers-/45 Voortrekkerstraat

Kleingroepe:
Ontdek jou Bybel elke tweede Donderdagaand om 18h00 in die pastorie o.l.v die leraar. 

Alle groepe word aangebied tydens skoolkwartale

Bybel

Lees jou Bybel op die volgende skakel:

“ ‘Mag die HERE jou seën en jou beskerm. Mag die HERE sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. 

Mag die HERE sy gesig na jou toe lig en aan jou vrede gee.’ ”
Numeri 6:24-27 (Bybel 2020 vertaling)