Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid.
Romeine 12:4-8 (Die Bybel 1983 Vertaling)


Hendrina is geleë op die Hoëveld van Mpumalanga en ons gebied word geken aan ons landbou en mynboubedrywighede. Dit is mielie-, bees-, steenkool- en kragstasie- wêreld. Daarom is ons afhanklik van die landbou- en mynbousektor vir werksgeleenthede.

'n Geloofsfamilie waar ons:

Aanbid

Ons bied verskeie geleenthede waar ons as gemeente in geheel of in kleiner groepe saam aanbid. Ons primêre doel  is om die Lewende Here te aanbid, verheerlik en te dien.  


Eredienste:  

Ons het elke Sondag 'n erediens in die Kerkgebou om 09h00 - saam met die Christendom vier ons weekliks die opstanding van Jesus Christus ons Hoop en Toekoms. Ons Erediens is word ingerig op modelle van die NG Kerk wat Gereformeerd in tradisie is. 

Kategese: 

Ons bied elke tweede week tydens die skoolkwartaal vir ons kinders tussen die onderdom van 2 en 10, Kinderkerk aan in die Kerksaal Sondae om 09h00.  


Bybelstudies en kleingroepe: 

Daar is weekliks twee Bybelstudies: 
Boekklub Woensdae om 09h30 by die Pastorie o.l.v. Alta Roux. 
Woensdae om 10h00 by die SAVF te huis o.l.v. predikante uit die gemeenskap. 

Elke tweede Donderdagaand is daar 'n kleingroep "Ontdek jou Bybel" by die pastorie om 18h00 o.l.v die leraar.   

  

Waar ons vir mekaar omgee

Ons gemeente vorm 'n liggaam, wat bestaan uit 'n diverse gemeenskap mense, elkeen met unieke gawes en talente waarmee ons die Here, mekaar en die gemeenskap wil dien.  Daarom is elke lid verantwoordbaar vir die gemeente. 

Ons is 'n geloofsfamilie wat vir mekaar wil omgee.  Ons streef daarna om na mekaar om te sien, mekaar te dra en vir mekaar lief te wees.  Ons fokus om almal gasvry te ontvang en 'n gemeenskap te wees wat mekaar en ander insluit.  
Omdat ons streef om inklusief te wees, is almal by ons welkom!


Diensbaar is tot die gemeenskap

Ons is deel van die gemeenskap van Hendrina en daarom is gemeenskaplike bande is vir ons belangrik.  

Nood verlig

In dankbare navolging van Jesus wil ons, ons beywer vir God se Koninkryk en die opbou en uitbou daarvan in Hendrina. Ons is graag diensbaar in ons gemeenskap.  

Ons gemeente is diep bewus van die opdrag dat ons die Evangelie moet verkondig, en deel daarvan dat ons moet fokus op barmhartigheidswerk.  Daarom is ons en ons lidmate betrokke by verskillende organisasies wat nood aanspreek.  

Ons ondersteun graag gevestigde projekte wat daargestel is om nood te verlig.  

Ons ondersteun konstant die volgende projekte d.m.v. fondse en/of betrokkenheid:
Voedingskema vir kinders by die Gekombineerde Skool Hendrina
CMR Noodvoedingsfonds.

Ons het jou nodig

Alhoewel fondse altyd benodig word om projekte en organisasies te laat funksioneer, het ons nie net fondse nodig nie, maar hande en voete om die werk te doen.  

Ons het jou hulp nodig!

Jy kan by een van die volgende organisasies betrokke raak:
CMR Hendrina
SAVF tehuis Hendrina

Kontak gerus die kerkkantoor vir meer inligting


Personeel

Leraar & Voorsitter van die Kerkraad - Tielman Roux

Gemeentebestuurder - Susan Muller

Voorsitter Finansies - E.P. Steyn

Voorsitter Eiendomme - Pieter Michau

Voorsitter Ouderlingesorg - Rina Nagel

Voorsitter Diakonie - Christo Coetzee

Voorsitter Vroudiens en Gasvryheid - Lizé Michau


Geboue

Ons terrein het drie groot geboue nl. die Kerk, die Kerksaal en die Basaarsaal. 
Die Kerkgebou word slegs gebruik vir eredienste, begrafnisse en troues. 
Die Kerksaal (volledig toegerus) en Basaarsaal is te huur vir privaatfunkies.
Vir meer besonderhede kontak gerus die kantoor.

Gedenkmuur

Ons gemeente beskik oor 'n gedenkmuur waar die as van geliefdes geplaas kan word. Enkel en dubbel nissies kan gekoop word wat 'n granietteël insluit. Vir pryse, meer inligting en vorms skakel gerus die kantoor.